Psychotherapie

Doordat we elk een verschillend opleidingstraject achter de rug hebben, met uiteenlopende werkervaringen, kunnen we een ruime waaier aan invalshoeken en methodieken aanbieden, zodat we ons goed kunnen afstemmen op uw noden.

Gemeenschappelijk in onze benadering is het belang dat we hechten aan de drie basisvoorwaarden binnen een therapeutische relatie: onvoorwaardelijk positieve aanvaarding van de gevoelens van de cliënt - empathie - authenticiteit.

Wanneer u klikt op één van de onderstaande benaderingen, kan u een korte uitleg lezen over wat de therapie inhoudt samen met een interessante link en/of artikel.

·         Cliëntgerichte psychotherapie (Heidi, Els):            

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (ook wel cliëntgerichte therapie genoemd) vindt haar wortels in de humanistische traditie. Ze benadrukt de centrale rol van de beleving (hoe kijkt u zelf tegen uw klachten aan? Hoe ziet u andere mensen? Hoe beleeft u een situatie?) en de emoties (wat doet een bepaalde situatie met u? Wat roept dat op?) als hefboom van verandering. Dit wordt uitgewerkt in focusing en in Emotion Focused Therapie. Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is procesgericht (een oplossing voor uw klachten is er niet zomaar, door een gestagneerd (ontwikkelings)proces terug op gang te brengen, kan je je eigen individuele ontwikkeling vervolgen met eigen, unieke oplossingen), gaat in op de diverse existentiële thema’s, is interactioneel in haar werkwijze en staat open voor integratieve tendensen binnen de psychotherapie. Meer info op www.vvcepc.be

·         Relatie-en gezinstherapie (Kim):

Een belangrijke doelstelling is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar 'systeem' en de samenhang met de aanmeldingsklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de
gesprekken. Het gezin wordt bekeken in hoe ze functioneren op het vlak van grenzen, zijn er loyaliteitsconflicten, is er sprake van parentificatie van de kinderen,… . Zo worden er verschillende hypothesen gevormd en getoetst. Om nadien aan de slag te gaan om bepaalde zaken te veranderen. Vooral kinderen en hun gezin of koppels maken gebruik van deze vorm van therapie.
Meer info vind je op: https://bvrgs.be/

·         Oplossingsgerichte therapie/empowerment (Babette)

Gedurende een therapie vanuit oplossingsgericht cognitief en systemisch perspectief blijft de focus liggen op wat jij zelf wilt veranderen aan je situatie. Om die verandering mogelijk te maken zal er vooral gefocust worden op jouw mogelijkheden tot verandering. Hierbij kan werken vanuit het levensverhaal helpend zijn, dit bestaat (onder andere) uit zoeken dan naar sprankels in je levensverhaal (empowerend narratief) en uitzoeken hoe deze tot stand zijn gekomen en ingezet kunnen worden in de toekomst. Therapie geeft je de kans om te zoeken naar je eigen sterktes – mogelijkheden tot veranderingen – en te leren hoe je deze kan gebruiken om dichter bij je idealen te komen. Door je sterktes in te zetten kan gekomen worden tot een blijvende verbetering van jouw klachten de je ook zelf in stand kan houden na het beëindigen van de therapie.

·         Diagnostiek voor kinderen (Kim):

De vraag naar diagnostiek voor kinderen gaat de laatste jaren in stijgende lijn. Diagnostiek is een hulpmiddel om zich te krijgen op de psyche van een kind. Welke testen kan een
psycholoog uitvoeren?
- een IQ-test: van 6-18jaar
- belevingsonderzoek: hoe voelt een kind zich?
- aandachts- en concentratietesten: kunnen een indicatie geven over het mogelijks aanwezig zijn van een stoornis.
De resultaten van de testen worden natuurlijk uitgebreid met de ouders besproken en eventueel (indien gewenst) doorgestuurd naar uw behandelende arts.

·         Lifespan Integration Therapy (Heidi):

Lifespan Integration is een nieuwe methode die vertrouwt op de zelfhelende mogelijkheden van de mens. Het gebruikt een gevoelsmatige associatie vanuit het huidige probleem om te komen tot een herinnering die je meemaakte. Door aandacht te geven aan wat in deze situatie nodig was geweest, wordt de herinnering minder verstorend. Door nadien herhaaldelijk de tijdslijn te overlopen van de levensloop, bewijs je aan het onbewuste dat die situatie verleden tijd is en dat bijvoorbeeld angsten die vroeger realistisch waren, op dit moment in het huidige leven niet meer aangepast zijn. Er worden immers nieuwe connecties gemaakt op niveau van de neuronen in het brein. Deze manier van werken is op een heel diep niveau werkzaam. Belangrijk is dat er wordt gewerkt aan de impact van trauma’s zonder te diep op de trauma’s zelf in te gaan, wat immers het risico op hertraumatisering in zich draagt. Meer info: www.lifespanintegration.com

·         EMDR (Kim, Heidi):

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een psychotherapeutische benadering, ontwikkeld in 1987 door Francine Shapiro. Herinneringen, die op een dysfunctionele manier zijn opgeslagen, liggen aan de basis van pathologie. Hierbij zijn aspecten van de traumatische beleving op zintuigelijk, lichamelijk, emotioneel, cognitief vlak opgeslagen in dysfunctionele geheugennetwerken. EMDR maakt het mogelijk toegang te krijgen tot deze dysfunctionele geheugennetwerken en te zorgen voor een aangepaste informatieverwerking zodat de dysfunctionele opgeslagen herinneringen alsnog worden verwerkt en op bewust niveau toegankelijk worden zonder dat ze nog een emotionele lading oproepen. Meer info is te vinden op: http://www.emdr-belgium.be/

·         Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Kim):

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.
Meer info vind je op: https://act-academie.be

·  Animal Assisted Therapy (AAT) voor kinderen/jongeren (Kim):       

Je hebt er vast wel al van gehoord: een hond die op bezoek komt in het rusthuis bij de bewoners, het dochtertje van de buren dat wekelijks naar de hippotherapie gaat en het konijn dat gestreeld wordt door de kinderen van het eerste leerjaar. Het inzetten van dieren bij verschillende interventies ("Animal-Assisted Interventions" of kortweg AAI) is een toepassing die meer en meer gebruikt wordt in diverse settings, ook in een therapeutisch proces. Zo kunnen wij met een kind in therapie werken met een hond (Kelly), poezen en ook geitjes. Voor meer informatie, verwijzen we naar: http://therapiemetdieren.be

·         Wandeltherapie (Heidi, Els, Kim, Babette):  

Voor mensen met een burn-out of milde depressieve klachten kan wandeltherapie overwogen worden. Dit kan in veel ‘gradaties’: van het wandelend praten over wat je bezighoudt, tot het contact met je lichaam en de natuur herstellen om meer tot rust te komen, tot de natuur gebruiken als coach. Hierbij gebruik je de dingen die je aandacht trekken als metafoor om op een andere, rijkere manier te kijken naar wat in je leven speelt op dit moment. Aangepast schoeisel en kledij is aan te raden.

·         Stress Release wandelingen (Heidi):

In de stressrelease wandelingen worden ontspanningstechnieken aangeleerd, gecombineerd met de heilzame invloed van beweging en buiten zijn. De technieken kan je makkelijk zelf toepassen in je werksetting of thuis. 

·         Focusing (Heidi en Els):

Stilstaan bij jezelf en bij je eigen lichaam helpt om de richting te bepalen die juist voelt en om beslissingen te nemen die “kloppen”, dat kan via Focusing. Door Focusing krijg je inzicht in wat je onbewust drijft en kan veranderen. Je eigen lijf is de belangrijkste coach in dat proces. Focusing is een eenvoudige en natuurlijke vaardigheid die echter vaak verloren raakt in de dagelijkse drukte. Focusing kan de balans herstellen met een betere emotieregulatie en een intenser welzijn als resultaat. Vaak zijn het onze emoties die ons de richting van ons intern kompas duidelijk maken.

·         Nutritional psychology (Heidi):

Na een jaaropleiding Nutritional Psychology ben ik me veel meer bewust geworden van de impact van onze leefstijl en voeding, en de aanslag die chronische stress op ons lichaam pleegt. Naast psychotherapeutische interventies kan je van mij dus ook adviezen of een doorverwijzing verwachten rond slaap, beweging, voeding,... als er sprake is van stressgerelateerde klachten.