Contact

Heidi: 0472/33.73.30

Kim: 0474/95.81.91

Els: 0479/65.07.87

Begga: 0497/64.95.60

Contacteer ons

Telefonisch of per mail kan u contact opnemen om een intake-gesprek te plannen. Binnen de veilige context van een therapeutische setting luisteren wij naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen of worstelingen en uw verwachtingen. We bekijken samen hoe we met uw vraag aan de slag kunnen. Indien aangewezen verwijzen we door naar een gespecialiseerde hulpverlener. Het is belangrijk dat u zich tijdens dit eerste gesprek gehoord voelt en op uw gemak bent. Dit vertrouwen is de basis van de samenwerkingsrelatie.

Betaling gebeurt cash na elke sessie of via een QR-code. De richtprijs voor een therapiegesprek is € 65 voor een gesprek van een uur, € 75 voor een gesprek van anderhalf uur (EMDR-sessie of koppelgesprek). Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal gesprekken per jaar, u kan best eens informeren bij uw mutualiteit.

Heidi, Kim en Els zijn voor een aantal uur per week ingeschreven in het Eerstelijnsproject, waarbij mensen een beperkt aantal keer aan 11 euro per sessie kunnen komen. Wanneer de therapie langer duurt, wordt overgeschakeld op het tarief van 65 euro, met terugbetaling van de mutualiteit. Voor meer info over het eerstelijnsproject: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-gezondheidszorg/...

Wanneer u na het eerste gesprek verder wil gaan, worden nog enkele gesprekken gepland, regelmatig wordt stilgestaan bij hoe het verloopt en wat eventuele verdere verwachtingen zijn. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt deze toch aangerekend.

Wij werken steeds samen met de huisarts en eventueel de psychiater, dit kan gebeuren door middel van een periodiek verslag of een telefonisch overleg. Dit wordt vooraf met u besproken en achteraf teruggekoppeld. 

Psychologen kunnen geen medicatie voorschrijven, dit gebeurt door de behandelende arts.