Contact

Heidi: 0472/33.73.30

Kim: 0474/95.81.91

Els: 0479/65.07.87

Begga: 0497/64.95.60

Contacteer ons

Telefonisch of per mail kan u contact opnemen om een intake-gesprek te plannen. Binnen de veilige context van een therapeutische setting luisteren wij naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen of worstelingen en uw verwachtingen. We bekijken samen hoe we met uw vraag aan de slag kunnen. Indien aangewezen verwijzen we door naar een gespecialiseerde hulpverlener. Het is belangrijk dat u zich tijdens dit eerste gesprek gehoord voelt en op uw gemak bent. Dit vertrouwen is de basis van de samenwerkingsrelatie.

Betaling gebeurt cash na elke sessie of via de app (bij Kim). De richtprijs voor een therapiegesprek is € 65 voor een gesprek van een uur, € 75 voor een gesprek van anderhalf uur (EMDR-sessie of koppelgesprek). Wanneer u na het eerste gesprek verder wil gaan, worden nog enkele gesprekken gepland, regelmatig wordt stilgestaan bij hoe het al verlopen is en wat eventuele verdere verwachtingen zijn. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt deze toch aangerekend.

Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal gesprekken per jaar, u kan best eens informeren bij uw mutualiteit. 

Wij werken steeds samen met de huisarts, dit kan gebeuren door middel van een periodiek verslag of een telefonisch overleg. Dit wordt steeds met u besproken, de inhoud van het overleg wordt met u overlopen. Soms kan worden doorverwezen naar een psychiater. Psychologen kunnen geen medicatie voorschrijven, dit gebeurt door de behandelende arts.