Contact

Heidi: 0472/33.73.30

Kim: 0474/95.81.91

Els: 0479/65.07.87

Begga: 0497/64.95.60


Het EersteLijnsProject (ELP): iedereen naar de psycholoog voor 11 euro. Of toch niet?  

Zoals jullie in de media konden vernemen, werd een project (ELP) in de wereld van de geestelijke gezondheidzorg gelanceerd waarbij cliënten voor 11€ of 4€ (mensen met verhoogde tegemoetkoming) naar de psycholoog zouden kunnen gaan. In een ideale wereld zou dit inderdaad voor alle cliënten moeten kunnen maar dat is niet het geval. Er zijn namelijk heel wat beperkingen aan het project. 

Langs de kant van cliënt zijn er beperkingen: de problematiek moet eerder mild zijn en er moet een evolutie mogelijk zijn binnen een termijn van 8 sessies (de gespecicialiseerde zorg waarbij er 16 sessies kunnen geboden worden is op dit moment nog niet in voege). 

Langs de kant van de psycholoog zijn er ook beperkingen want er is te weinig budget om alle psychologen in dit project uren te geven, dus er kunnen maar een beperkt aantal psychologen toetreden tot de conventie. Dit is een hele puzzel over de provincie. Concreet binnen onze praktijk, zat Kim al een aantal uren binnen de conventie en kan zij momenteel 10 cliënten per week zien aan deze tarieven. Dit wil ook zeggen dat als deze 10 uur vol zitten, er geen ruimte meer is om nieuwe ELP-cliënten aan te nemen. Informeer gerust bij Kim of er nog plaats is binnen deze 10 uur of wanneer er eventueel plaats vrijkomt. 

Wij volgen alle nieuwe ontwikkelingen op en hopen in de toekomst meer cliënten binnen ons team binnen ELP te kunnen opvolgen.


Heidi, Kim, Els, Begga


Contacteer ons

Telefonisch of per mail kan u contact opnemen om een intake-gesprek te plannen. Binnen de veilige context van een therapeutische setting luisteren wij naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen of worstelingen en uw verwachtingen. We bekijken samen hoe we met uw vraag aan de slag kunnen. Indien aangewezen verwijzen we door naar een gespecialiseerde hulpverlener. Het is belangrijk dat u zich tijdens dit eerste gesprek gehoord voelt en op uw gemak bent. Dit vertrouwen is de basis van de samenwerkingsrelatie.

Betaling gebeurt cash na elke sessie of via de app (bij Kim). De richtprijs voor een therapiegesprek is € 65 voor een gesprek van een uur, € 75 voor een gesprek van anderhalf uur (EMDR-sessie of koppelgesprek). Wanneer u na het eerste gesprek verder wil gaan, worden nog enkele gesprekken gepland, regelmatig wordt stilgestaan bij hoe het al verlopen is en wat eventuele verdere verwachtingen zijn. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt deze toch aangerekend.

Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal gesprekken per jaar, u kan best eens informeren bij uw mutualiteit. 

Wij werken steeds samen met de huisarts, dit kan gebeuren door middel van een periodiek verslag of een telefonisch overleg. Dit wordt steeds met u besproken, de inhoud van het overleg wordt met u overlopen. Soms kan worden doorverwezen naar een psychiater. Psychologen kunnen geen medicatie voorschrijven, dit gebeurt door de behandelende arts.